LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V riadnom predbežnom stanovisku k Návrhu nariadenia týkajúceho sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov v časti IV. Vplyvy na vybrané oblasti, ako aj v doložke vybraných vplyvov je uvedené, že materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Uvedené beriem na vedomie.