LP/2018/529 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 19111/2018-3100-36846
Podnet: Uznesenie vlády SR č.627/2013 z 23. októbra 2013 k systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/529
Dátum začiatku MPK: 17.07.2018
Dátum konca MPK: 30.07.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.07.2018
Ukončenie štádia: 17.07.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.07.2018
Ukončenie štádia: 30.07.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)