LP/2018/526 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 314/2016 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 8481/2018-9.1
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 111 zo 14. marca 2018
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/526
Dátum začiatku MPK: 16.07.2018
Dátum konca MPK: 03.08.2018
Novelizované predpisy: 346/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.07.2018
Ukončenie štádia: 16.07.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.07.2018
Ukončenie štádia: 03.08.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 04.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)