LP/2018/515 NÁVRH RIADNEHO PREDBEŽNÉHO STANOVISKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 17.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K návrhu riadneho predbežného stanoviska Slovenskej republiky k pôvodnému návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) COM(2018) 252 final zo dňa 14. 3. 2018 nemáme pripomienky. MZVaEZ SR v mesiacoch apríl a máj 2018 priebežne spracovalo a MV SR zaslalo pripomienky k návrhu zmien a doplnení jednotlivých ustanovení k predkladanému návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady na zmenu vízového kódexu.