LP/2018/515 NÁVRH RIADNEHO PREDBEŽNÉHO STANOVISKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 16.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K b. 7 vlastného materiálu:

Navrhujeme aktualizovať vetu „Oficiálne stiahnutie sa uskutoční v apríli 2018.“.
Odôvodnenie: Podľa návrhu predbežného stanoviska ide o predbežné stanovisko k návrhu Európskej komisie zo 14. marca 2018. Vzhľadom na to, že bol návrh predbežného stanoviska predložený 11. júla 2018, uvedená informácia v použitom tvare pôsobí zmätočne.