LP/2018/510 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Právo sociálneho zabezpečenia
Dôchodkové zabezpečenie
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 8968/2018-M_OPVA
Podnet: Na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 66a ods. 5 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2018 Z. z..
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/510
Dátum začiatku MPK: 26.07.2018
Dátum konca MPK: 15.08.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 11.07.2018
Ukončenie štádia: 26.07.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.07.2018
Ukončenie štádia: 15.08.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.08.2018
Ukončenie štádia: 25.09.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 26.09.2018
Ukončenie štádia: 08.10.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.09.2018
Ukončenie štádia: 08.10.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 08.10.2018
Ukončenie štádia: 08.10.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 08.10.2018
Ukončenie štádia: 08.10.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 08.10.2018
Ukončenie štádia: 08.10.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 08.10.2018
Ukončenie štádia: