LP/2018/508 Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2018/005561
Podnet: Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/508
Dátum začiatku MPK: 11.07.2018
Dátum konca MPK: 31.07.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.07.2018
Ukončenie štádia: 11.07.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.07.2018
Ukončenie štádia: 31.07.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)