LP/2018/50 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Publikácia opatrenia do RO
Rezortné číslo: 100-000-080-852
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom skráteného vnútrobankového pripomienkového konania je nevyhnutnosť vydať predmetné opatrenie do začiatku účinnosti zákona č. 282/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda do 23. februára 2018.
Posledná zmena: 29.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/50
Dátum začiatku MPK: 30.01.2018
Dátum konca MPK: 07.02.2018
Dôvod zrušenia MPK: Zrušenie MPK z dôvodu nesprávne uvedeného termínu v skrátenom pripomienkovom konaní.

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.01.2018
Ukončenie štádia: 29.01.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.01.2018
Ukončenie štádia: 29.01.2018
Začiatok štádia: 30.01.2018
Ukončenie štádia: 30.01.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.02.2018
Ukončenie štádia: 29.06.2018