LP/2018/498 Zmena operačného programu Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 4.0

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2018/8026:5-350M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/498
Dátum začiatku MPK: 13.07.2018
Dátum konca MPK: 26.07.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.07.2018
Ukončenie štádia: 13.07.2018
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.07.2018
Ukončenie štádia: 26.07.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)