LP/2018/452 Národný plán kontroly infekčných ochorení v Slovenskej republike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: Z032602-2018-ŠT2
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Národný plán kontroly infekčných ochorení v Slovenskej republike ako strategický materiál je zameraný na kontrolu infekčných ochorení prostredníctvom jednotlivých plánov zameraných na prevenciu, včasnú diagnostiku, optimálnu a racionálnu liečbu, vzdelávanie a výskum je z dôvodu zvýšeného výskytu infekčných ochorení na území Slovenskej republike implementovať čo najskôr do aplikačnej praxe a tým zabezpečiť posilnenie verejného zdravia. Z tohto dôvodu je potrebné skrátiť pripomienkové konanie.
Posledná zmena: 09.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/452
Dátum začiatku MPK: 25.06.2018
Dátum konca MPK: 03.07.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.06.2018
Ukončenie štádia: 25.06.2018
Vlastník aktivity: UVZSR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.06.2018
Ukončenie štádia: 03.07.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 04.07.2018
Ukončenie štádia: 09.07.2018
Vlastník aktivity: UVZSR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UVZSR (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)