LP/2018/420 Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2019/2020 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K predkladacej správe a všeobecnej časti dôvodovej správy
Dátum vytvorenia: 19.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V súvislosti so zmenou identifikácie sociálnych vplyvov v doložke vybraných vplyvov je potrebné upraviť príslušný text v predkladacej správe a všeobecnej časti dôvodovej správy.