LP/2018/42 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: S02949-2018-OL
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/42
Dátum začiatku MPK: 26.01.2018
Dátum konca MPK: 15.02.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.01.2018
Ukončenie štádia: 26.01.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.01.2018
Ukončenie štádia: 15.02.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.02.2018
Ukončenie štádia: 13.03.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 13.03.2018
Ukončenie štádia: 23.03.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.03.2018
Ukončenie štádia: 23.03.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 23.03.2018
Ukončenie štádia: 23.03.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 23.03.2018
Ukončenie štádia: 23.03.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.03.2018
Ukončenie štádia: