LP/2018/403 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 16251/2018-2062-30690
Podnet: Úloha B.6. z uznesenia vlády SR č. 153 z 5. apríla 2017
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/403
Dátum začiatku MPK: 18.06.2018
Dátum konca MPK: 09.07.2018
Novelizované predpisy: 71/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.06.2018
Ukončenie štádia: 18.06.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.06.2018
Ukončenie štádia: 09.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.07.2018
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.08.2018
Ukončenie štádia: 03.09.2018
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)