LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 28.06.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Zásadne žiadame opatrenia akčného plánu zabezpečiť v jednotlivých rokoch v rámci schválených limitov dotknutých subjektov verejnej správy (aj za oblasť zamestnanosti), a to bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy. Súčasne žiadame zvýšenie počtu zamestnancov zabezpečiť v rámci limitu počtu zamestnancov kapitoly ÚPVII SR. Opatrenia, ktoré nie je možné  realizovať v rámci schválených limitov výdavkov žiadam z materiálu vypustiť. 
V nadväznosti na vyššie uvedené pripomienky zásadne žiadame upraviť doložku vybraných vplyvov a analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy tak, aby z nich nevyplýval rozpočtovo nekrytý vplyv.