LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 28.06.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V kapitole 3. Trh práce a vzdelávanie, pri opatrení č. 3 na str. 44 je potrebné odstrániť chybu v uvádzaní zodpovedných subjektov: MPSVR SR, MPSVR SR, Sektorové rady. Správne uvedené zodpovedné subjekty: MPSVR SR, MŠVVŠ SR, Sektorové rady.