LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 28.06.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
3. V kapitole 3.4.2. opatrenie č. 6 návrhu vlastného materiálu žiadame predĺžiť lehotu monitoringu opatrenia.

Odôvodnenie
Jeden rok je príliš krátky čas vo vzťahu k legislatíve vzhľadom na skutočnosť, že legislatívny proces vzniku právneho aktu často trvá trištvrte roka, resp. na úrovni EÚ je to ešte podstatne dlhšie. Zároveň Plán legislatívnych úloh vlády SR sa pripravuje iba na jeden kalendárny rok s konkrétnymi legislatívnymi úlohami a neobsahuje všeobecne formulované legislatívne úlohy.