LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 26.06.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
obyčajná pripomienka : v tabuľke na str. 44 zosúladiť (opraviť) údaj „Zodpovedný subjekt“ pri opatrení č. 3 v zmysle textu uvedeného na str. 21 Opatrenie č. 3, Zodpovedný subjekt : MPSVaR SR, MŠVVaŠ SR; Sektorové rady