LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 26.06.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Pripomienky obyčajné:
-Zjednotiť používania pojmov v celom materiáli  – Centrá digitálnych inovácií, Centrá digitálnych kompetencií  napr. str.5 a 6 a str.44 bod.12 ...
Zjednotiť používanie názvu  - používané -  Inteligentný priemysel, inteligentný priemysel,  (3.4.2 , napr. str.35, 37, a ďalšie v celom materiáli), niekde Smart industry (3.5.1. Swot analýza, napr. str 38, str. .42... ) 

-Zjednotiť používanie názvu Akčný plán inteligentného priemyslu alebo akčný plán inteligentného priemyslu, napr.str.8, str. 39...

-Zosúladiť   stanovenie rokov  do roku 2020 alebo 2025  na str.20
Navrhované opatrenia je možné rozdeliť do štyroch oblastí plus prierezové aktivity:
a. Identifikácia stavu ponuky a požiadaviek na kvalifikovanú pracovnú silu pre inteligentný priemysel do roku 2020 a odhad do roku 2030
Opatrenie č. 1: Identifikácia požiadaviek podnikateľskej sféry vo vzťahu k potrebným počtom a kvalifikovanosti ľudských zdrojov relevantných pre oblasť inteligentného priemyslu do roku 2025 a s výhľadom do roku 2030.