LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 26.06.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vl. Material, 3.1.1 SWOT analýza slabé stránky. Žiadame v texte „Nedostatočná IKT infraštruktúra (dátové centrá, telekomunikačne prostredie, pomalé zavádzanie technológii inteligentných sietí“ odstrániť posledné spomenuté – „stratégie digitálneho trhu“. Ide o logickú chybu predkladateľa.