LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 25.06.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme rozšírenie bodu na str. 4 – Účel AP IP  o: 
 - podpora opatrení pre vytváranie podmienok a rozvoj udržateľných inteligentných miest (smart cities).