LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 25.06.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 3.4.2 Opatrenia, Opatrenie č. 3, položka „Popis čiastkového opatrenia“, posledný bod (odrážka) navrhujeme vypustiť slovo „zabezpečiť“ z dôvodu duplicity.