LP/2018/402 Návrh Akčného plánu inteligentného priemyslu SR

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 17918/2018-3410-31970
Podnet: Úloha B.2 uznesenia vlády č. 490/2016
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/402
Dátum začiatku MPK: 15.06.2018
Dátum konca MPK: 28.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.06.2018
Ukončenie štádia: 15.06.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.06.2018
Ukončenie štádia: 28.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.06.2018
Ukončenie štádia: 04.09.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)