LP/2018/387 Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 7)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 7603/2018-7.1.2
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu predloženia návrhu zmeny OP KŽP Európskej komisii do konca júna 2018 v zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 215/2014
Posledná zmena: 19.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/387
Dátum začiatku MPK: 12.06.2018
Dátum konca MPK: 18.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia: 18.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.06.2018
Ukončenie štádia: 19.06.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)