LP/2018/375 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na mimoriadnom kongrese Svetovej poštovej únie (Etiópia, Addis Abeba 3. – 7. 9. 2018)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 19846/2018/SEKPS/49627-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu potreby oficiálnej notifikácie delegácie SR do Medzinárodného úradu Svetovej poštovej únie do konca júna 2018.
Posledná zmena: 03.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/375
Dátum začiatku MPK: 14.06.2018
Dátum konca MPK: 20.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.06.2018
Ukončenie štádia: 14.06.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.06.2018
Ukončenie štádia: 20.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.06.2018
Ukončenie štádia: 03.07.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)