LP/2018/374 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 343/2018-100
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: naliehavosť termínu návrhu predloženého mimo PLÚ VSR
Posledná zmena: 11.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/374
Dátum začiatku MPK: 11.06.2018
Dátum konca MPK: 19.06.2018
Novelizované predpisy: 189/2017 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.06.2018
Ukončenie štádia: 10.06.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.06.2018
Ukončenie štádia: 19.06.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.06.2018
Ukončenie štádia: 25.06.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 25.06.2018
Ukončenie štádia: 03.07.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.06.2018
Ukončenie štádia: 03.07.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.07.2018
Ukončenie štádia: 11.07.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)