LP/2018/366 Koncepcia rozvoja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej o
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/012999/2018-183
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Ďalší predkladatelia: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/366
Dátum začiatku MPK: 08.06.2018
Dátum konca MPK: 21.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.06.2018
Ukončenie štádia: 08.06.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.06.2018
Ukončenie štádia: 21.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.06.2018
Ukončenie štádia: 06.07.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)