LP/2018/362 Základné pozície delegácie SR na samite NATO v Bruseli (11. a 12. júla 2018)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 056152/2018-OBEP-0073671
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Ďalší predkladatelia: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/362
Dátum začiatku MPK: 07.06.2018
Dátum konca MPK: 20.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.06.2018
Ukončenie štádia: 07.06.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.06.2018
Ukončenie štádia: 20.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)