LP/2018/350 II. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KSK (Košický samosprávny kraj)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 15.06.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Bez pripomienok.