LP/2018/350 II. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.06.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K návrhu uznesenia vlády SR:
odporúčame doplniť podstatné náležitosti návrhu uznesenia vlády SR podľa čl. 6 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR (schválená uznesením vlády SR č. 512/2001).