LP/2018/350 II. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 a návrh na jeho aktualizáciu

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 05.06.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
k textu správy: 

na str. 48 odporúčame v časti venujúcej sa činnosti Ministerstva spravodlivosti SR nahradiť slová "dokument c spolupráci" slovami "dokument v spolupráci".