LP/2018/330 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o uplatňovanie normy Euro 5 pri typovom schvaľovaní dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 15935/2018/SCDPK/33355
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Všeobecný nelegislatívny materiál - riadne predbežné stanovisko
Posledná zmena: 12.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/330
Dátum začiatku MPK: 31.05.2018
Dátum konca MPK: 06.06.2018
Dátum ukončenia procesu: 12.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.05.2018
Ukončenie štádia: 30.05.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.05.2018
Ukončenie štádia: 06.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.06.2018
Ukončenie štádia: 07.06.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.06.2018
Ukončenie štádia: 07.06.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 07.06.2018
Ukončenie štádia: 07.06.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 07.06.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.06.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.06.2018
Ukončenie štádia: 12.06.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)