LP/2018/298 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 116/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 2041/2018-410
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/298
Dátum začiatku MPK: 21.05.2018
Dátum konca MPK: 08.06.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.05.2018
Ukončenie štádia: 21.05.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.05.2018
Ukončenie štádia: 08.06.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.06.2018
Ukončenie štádia: 22.06.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 22.06.2018
Ukončenie štádia: 22.06.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.06.2018
Ukončenie štádia: 22.06.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.06.2018
Ukončenie štádia: 22.06.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 22.06.2018
Ukončenie štádia: 22.06.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2018
Ukončenie štádia: