LP/2018/294 Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Vodné hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 7044/2018-9.1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/294
Dátum začiatku MPK: 18.05.2018
Dátum konca MPK: 07.06.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.05.2018
Ukončenie štádia: 18.05.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.05.2018
Ukončenie štádia: 07.06.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.06.2018
Ukončenie štádia: 26.06.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 17.07.2018
Ukončenie štádia: 17.07.2018
Začiatok štádia: 18.07.2018
Ukončenie štádia: 18.07.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)