LP/2018/286 Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (policajná a justičná spolupráca, azyl a migrácia)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: KM-OZVEZ-007917-020
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013
Posledná zmena: 25.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/286
Dátum začiatku MPK: 15.05.2018
Dátum konca MPK: 21.05.2018
Dátum ukončenia procesu: 25.05.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.05.2018
Ukončenie štádia: 15.05.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.05.2018
Ukončenie štádia: 21.05.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.05.2018
Ukončenie štádia: 25.05.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 25.05.2018
Ukončenie štádia: 25.05.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 25.05.2018
Ukončenie štádia: 25.05.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)