LP/2018/28 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť KAMENÁRSTVO ULICKÝ, s.r.o., IČO: 44 592 086, na realizáciu investičného zámeru v okrese Rimavská Sobota

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 07935/2018-4220-01517
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/28
Dátum začiatku MPK: 19.01.2018
Dátum konca MPK: 01.02.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 19.01.2018
Ukončenie štádia: 19.01.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.01.2018
Ukončenie štádia: 01.02.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 02.02.2018
Ukončenie štádia: 26.02.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)