LP/2018/277 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: MF/011338/2018-731
Podnet: Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/277
Dátum začiatku MPK: 15.05.2018
Dátum konca MPK: 04.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.05.2018
Ukončenie štádia: 15.05.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.05.2018
Ukončenie štádia: 04.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.06.2018
Ukončenie štádia: 07.06.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.06.2018
Ukončenie štádia: 25.06.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 25.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)