LP/2018/273 Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2017

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 17.05.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Bez pripomienok. Berieme na vedomie negatívne vplyvy vyplývajúce z predmetného materiálu na rozpočet verejnej správy, ktoré sú kvantifikované v celkovej sume 866 498,18 eur, z toho úhrada výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác v sume 634 250,24 eur a úhrada výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných prác v sume 232 247,94 eur, pričom ich financovanie je zabezpečené v rozpočte kapitoly Všeobecná pokladničná správa na rok 2018.