LP/2018/265 Súhrnná správa o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky za rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2018/003209
Podnet: Bod B.4. uznesenia vlády SR č. 574 z 31. augusta 2011 a bod C.2. uznesenia vlády SR č. 467 z 24. júna 2009
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/265
Dátum začiatku MPK: 07.05.2018
Dátum konca MPK: 21.05.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.05.2018
Ukončenie štádia: 07.05.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.05.2018
Ukončenie štádia: 21.05.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)