LP/2018/258 Program predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine na obdobie 1. júl 2018 - 30. jún 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 051767/2018-ODV4-0059874
Podnet: na základe Plánu práce vlády SR na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Predkladaný materiál Program predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine na obdobie 1. júl 2018 – 30. jún 2019 sa dlhodobo pripravoval v úzkej súčinnosti s dotknutými rezortmi. Materiál bol predmetom viacnásobného neformálneho pripomienkovania, počas ktorého boli zapracované pripomienky rezortov. Aj keď predsedníctvo začína oficiálne od 1. júla 2018, už 21. júna 2018 na V4 samite v Budapešti prebehne jeho oficiálne odovzdanie zo strany Maďarska. Z tohto dôvodu je potrebné schváliť Program najneskôr 20. júna 2018 vládou SR. Z tohto dôvodu žiadame o skrátené pripomienkové konanie.
Posledná zmena: 15.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/258
Dátum začiatku MPK: 08.06.2018
Dátum konca MPK: 14.06.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.05.2018
Ukončenie štádia: 08.06.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.06.2018
Ukončenie štádia: 14.06.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)