LP/2018/25 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 100-000-079-846
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Pripomienkové konanie k návrhu opatrenia v skrátenej forme sa navrhuje s ohľadom na navrhovanú účinnosť návrhu opatrenia, odôvodnenú naliehavou potrebou novelizácie prílohy k opatreniu č. 8/2012 za účelom včasného reagovania na skutočnosti, resp. nové úkony, vyplývajúce pre Národnú banku Slovenska z príslušnej legislatívy Európskej únie a právnych predpisov Slovenskej republiky.
Posledná zmena: 05.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/25
Dátum začiatku MPK: 16.01.2018
Dátum konca MPK: 24.01.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.01.2018
Ukončenie štádia: 16.01.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.01.2018
Ukončenie štádia: 24.01.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.01.2018
Ukončenie štádia: 05.02.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 05.02.2018
Ukončenie štádia: 12.02.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.02.2018
Ukončenie štádia: 12.02.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 12.02.2018
Ukončenie štádia: 05.03.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 05.03.2018
Ukončenie štádia: 05.03.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 05.03.2018
Ukončenie štádia: 05.03.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.03.2018
Ukončenie štádia: