LP/2018/239 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z ...... 2018 č. MF/007021/2018-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I bod 11
Dátum vytvorenia: 10.05.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Slová "v Žiline" odporúčame nahradiť slovom "Žilina".

Odôvodnenie: Názov podľa zriaďovacej listiny.