LP/2018/230 Návrh oficiálnej účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.04.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Bez pripomienok