LP/2018/230 Návrh oficiálnej účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.04.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Z návrhu uznesenia vlády žiadame vypustiť body C. 1. a C. 2, ktoré podpredsedovi vlády a ministrovi financií ukladajú uvoľniť v roku 2018 finančné prostriedky na zabezpečenie účasti EXPO Dubaj 2020 v objeme 300 tis. eur a pri tvorbe rozpočtu na roky 2019 až 2021 navýšiť limit výdavkov v súlade s navrhovaným financovaním účasti.