LP/2018/230 Návrh oficiálnej účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 18.04.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme zosúladiť informáciu o rozlohe plochy národného pavilónu vo všetkých dokumentoch predkladaného návrhu materiálu. Predkladacia správa a Vlastný materiál v bode 1.4 na str. 7 odporúča schváliť účasť SR na výstave EXPO vo forme národnej expozície vo vlastnej réžii na ploche 1 550 m2, avšak v dokumente Doložka vybraných vplyvov v bode 3. je rozloha plochy stanovená len na 1 080 m2. Je to dôležitý fakt vzhľadom na skutočnosť, že v dokumente Vlastný materiál podľa bodu 1.2 na str.2 v časti Kompletné vybudovanie expozície vo vlastnej réžii je minimálna plocha pre vybudovanie expozície / národného pavilónu vo vlastnej réžii 1 283 m2.