LP/2018/230 Návrh oficiálnej účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO Dubaj 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 18.04.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V dokumente Vlastný materiál na str.1 v 1. vete 2. odseku navrhujeme vymazať slovo „severovýchodnej“.