LP/2018/225 Dodatok č.1 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 1815/2018/OKA2030-1
Podnet: Participatívny proces tvorby národných priorít implementácie Agendy 2030
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/225
Dátum začiatku MPK: 16.04.2018
Dátum konca MPK: 27.04.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.04.2018
Ukončenie štádia: 16.04.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.04.2018
Ukončenie štádia: 27.04.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 28.04.2018
Ukončenie štádia: 02.05.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)