LP/2018/221 Informácia o 78. zasadnutí Výboru pre bývanie a pozemkový manažment EHK OSN

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 11160/2018/SBPMR/28208-M
Podnet: úloha B.1. uznesenia vlády SR č. 138/2017
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/221
Dátum ukončenia procesu: 10.05.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.04.2018
Ukončenie štádia: 10.05.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 10.05.2018
Ukončenie štádia: 10.05.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 10.05.2018
Ukončenie štádia: 10.05.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 10.05.2018
Ukončenie štádia: 10.05.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)