LP/2018/216 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 4511/2018-9.1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/216
Dátum začiatku MPK: 16.04.2018
Dátum konca MPK: 07.05.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.04.2018
Ukončenie štádia: 16.04.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.04.2018
Ukončenie štádia: 07.05.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.05.2018
Ukončenie štádia: 05.06.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.06.2018
Ukončenie štádia: 05.06.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 05.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)