LP/2018/213 Vyhláška Národného bezpečnostného úrad, ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 02824/2018/KÚ/OLP-004
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Magala, Jozef
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/213
Dátum začiatku MPK: 10.04.2018
Dátum konca MPK: 30.04.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.04.2018
Ukončenie štádia: 10.04.2018
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.04.2018
Ukončenie štádia: 30.04.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 01.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)