LP/2018/201 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SFZ (Slovenský futbalový zväz)
Pripomienka k: K čl. I (§ 67 ods. 11)
Dátum vytvorenia: 23.07.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
S ohľadom na praktickú aplikáciu zákona navrhujeme upraviť jednoznačným pravidlom situáciu, keď ŠO počas dočasného pozastavenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov neboli poskytnuté platby zo štátnych prostriedkov, ak sa jej dočasné pozastavenie obnovilo počas toho istého rozpočtového roka.